Tin tức

Hình ảnh bàn giao và hướng dẫn vận hành thiết bị co màng DIGI Nhật Bản tại Khách hàng

 

prev_doitac next_doitac
Shanghai BOZN
DIGI
TAIYI
 
yahoo skype
TP.HCM
0972 287 777
yahoo skype
Hà Nội
0972 287 777