Tin tức

Hình ảnh lắp đặt dây chuyền rửa rau tại Khách hàng

Hình ảnh lắp đặt dây chuyền rửa rau tại Khách hàng: Công suất 800kg/h

 

prev_doitac next_doitac
Shanghai BOZN
DIGI
TAIYI
 
yahoo skype
TP.HCM
0972 287 777
yahoo skype
Hà Nội
0972 287 777