Nhân viên

Trang chủ Nhân viên
  • Số lượng 2-3 người ( 2 Sài Gòn, 1 Hà Nội) Mô tả công việc Dịch các văn bản tài liệu/báo giá/hướng dẫn sử dụng… từ tiếng Trunng ra Tiếng Việt hoặc từ Tiếng Việt ra tiếng Trung. Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ… Chăm sóc khách hàng đã có […]
  • Số lượng 2-3 người ( 2 Sài Gòn, 1 Hà Nội) Mô tả công việc Tìm hiểu về các thiết bị công ty cung cấp để có thể tư vấn cho khách hàng rõ ràng và chính xác. Chăm sóc khách hàng đã có và tìm khách hàng mới để tư vấn và bán thiết […]
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
Hotline: +84. 972 287 777
deco