Sản phẩm

[ux_image id=”6006″ image_size=”original”]
[section]
[row]
[col span__sm=”12″]
[ux_product_flip]
[/col]
[/row]
[/section]Cấp đông IQF (0)


Dây chuyền đồng bộ (6)


Máy cắt thái Đài Loan (9)


Máy chế biến thịt (10)


Máy đóng gói DIGI (8)


Máy gọt vỏ củ, quả (4)


Máy nghiền (7)


Máy sấy (4)


Máy thiết bị (49)

.pro_name{
font-size: ;
font-weight: ;
font-family: ;
color: #f00;
}